Şriftin ölçüsü :

Saytın rəngi :

Mədəniyyət

 

Gəncə-Daşkəsən Regional Mədəniyyət İdarəsi

Goranboy rayonu  Mədəniyyət Müəssisələri haqqında

M Ə L U M A T

 

S/№

Mədəniyyət Müəssisələri

Ünvanı

1.     

Goranboy rayon Mədəniyyət Mərkəzi

 

 

Goranboy şəhəri

 

2.     

Goranboy şəhər Uşaq İncəsənət Məktəbi

3.     

Goranboy rayon Tarix Diyarşünaslıq muzeyi

4.     

Goranboy rayon Heydər Əliyev Mərkəzi

5.     

Goranboy rayon rəsm Qalereyası

6.     

Dəliməmmədli şəhər incəsənət evi                             

 

Dəliməmmədli şəhəri

7.     

Dəliməmmədli şəhər mədəniyyət evi

8.     

Qızılhacılı qəsəbə diyarşünaslıq evi

 

Qızılhacılı qəsəbəsi

  

9.     

Qızılhacılı qəsəbə uşaq musiqi məktəbi

10.  

Qazanbulaq qəsəbə kənd mədəniyyət evi

Qazanbulaq qəsəbə

11.  

Borsunlu kənd uşaq musiqi məktəbi

Borsunlu kəndi

12.  

Səfikürd kənd uşaq musiqi məktəbi

Səfikürd kəndi

13.  

Düzqışlaq kənd uşaq musiqi məktəbi

Düzqışlaq kəndi

14.  

Xan Qərvənd kənd musiqi məktəbi

Xan Qərvənd kəndi

15.  

Xoylu kənd Tarix Diyarşünaslıq Muzeyi

Xoylu kəndi

16.  

Xanqərvənd kənd mədəniyyət evi

Xanqərəvnd kəndi

17.  

Yeniyol  kənd diyarşünaslıq evi

Yeniyol  kəndi

18.  

Tap Qaraqoyunlu kənd mədəniyyət evi

Tap Qaraqoyunlu kəndi

19.  

Boluslu kənd mədəniyyət evi

Boluslu kəndi

20.  

Məşədiqaralar kənd sənətkarlıq evi

Məşədiqaralar kəndi

21.  

Balakürd kənd mədəniyyət evi

Balakürd kəndi

22.  

Səfikürd kənd sənətkarlıq evi 

Səfikürd kəndi

23.  

Qarqucaq kənd folklor evi 

Qarqucaq kəndi

24.  

Borsunlu kənd mədəniyyət evi 

Borsunlu kəndi

25.  

Qaradağlı kənd mədəniyyət evi 

Qaradağlı kəndi

26.  

Xoylu kənd mədəniyyət evi

Xoylu kəndi

27.  

Nizami kənd diyarşünaslıq evi 

Nizami kəndi

28.  

Dəyirmanlar kənd mədəniyyət evi

Dəyirmanlar kəndi

29.  

Bağçakürd kənd mədəniyyət evi

Bağçakürd kəndi

30.  

Düzqışlaq  kənd mədəniyyət evi

Düzqışlaq  kəndi

31.  

Sarov kənd mədəniyyət evi

Sarov kəndi

32.  

Muzdurlar kənd mədəniyyət evi 

Muzdurlar kəndi

33.  

Faxralı kənd mədəniyyət evi

Faxralı kəndi

34.  

Hazırəhmədli kənd sənətkarlıq evi

Hazırəhmədli kəndi

35.  

Xınnalı kənd mədəniyyət evi 

Xınnalı kəndi

36.  

Yenikənd kənd mədəniyyət evi

Yenikənd kəndi

37.  

Gürzalılar kənd mədəniyyət evi

Gürzalılar kəndi

38.  

Zeyvə kənd folklor  evi 

Zeyvə kəndi

39.  

Şəfəq kənd mədəniyyət evi

Şəfəq kəndi

40.  

Qaraçinar kənd mədəniyyət evi

Qaraçinar kəndi

41.  

Todan kənd mədəniyyət evi

Todan kəndi

42.  

Mənəşli kənd mədəniyyət evi

Mənəşli kəndi

43.  

Buzluq kənd mədəniyyət evi

Buzluq kəndi

44.  

Rus Borisi kənd mədəniyyət evi

Rus Borisi kəndi

 

Klublar

Ünvanı

1.     

Goranboy Şəhər 1№ sənətkarlıq klubu

 

Goranboy şəhəri

2.     

Goranboy Şəhər 2 № klub

3.     

Aşağı Ağcakənd  qəsəbə klubu

Aşağı Ağcakənd  qəsəbəsi

4.     

Əlirzalı kənd folklor klubu

Əlirzalı kəndi

5.     

Eyvazlılar kənd klubu

Eyvazlılar kəndi

6.     

Nərimanlı kənd klubu

Nərimanlı kəndi

7.     

Səfikürd kənd sənətkarlıq  klub

Səfikürd kəndi

8.     

Veysli kənd klubu

Veysli kəndi

9.     

Nadirkənd kənd klubu

Nadirkənd kəndi

10.  

Qazançı kənd klubu 

Qazançı kəndi

11.  

Xoylu kənd klubu

Xoylu kəndi

12.  

Şadılı kənd klubu 

Şadılı kəndi

13.  

Alpout kənd klubu

Alpout kəndi

14.  

Qırıxlı kənd klubu

Qırıxlı kəndi

15.  

Gülməmmədli kənd klubu

Gülməmmədli kəndi

16.  

Həmənli kənd klubu

Həmənli kəndi

17.  

Qaramusalı kənd klubu

Qaramusalı kəndi

18.  

Kələk kənd diyarşünaslıq klubu

Kələk kəndi

19.  

Şıxlar kənd klubu

Şıxlar kəndi

20.  

Qurbanzadə kənd klubu

Qurbanzadə kəndi

21.  

Bəşirli kənd klubu 

Bəşirli kəndi

22.  

Göynüyən kənd klubu

Göynüyən kəndi

23.  

Qarasuçu kənd klubu

Qarasuçu kəndi

24.  

Yolpaq kənd folklor klubu

Yolpaq kəndi

25.  

Əhmədabad kənd klubu

Əhmədabad kəndi

26.  

Meşəli kənd sənətkarlıq klubu

Meşəli kəndi

 

Kitabxanalar

Ünvanı

1.     

Mərkəzi Kitabxana

 

Goranboy şəhəri

2.     

Şəhər  kitabxana  filialı

3.     

Dəliməmmədli  şəhər kitabxana  filialı

 

Dəliməmmədli  şəhəri

 

4.     

Dəliməmmədli  şəhər Uşaq  kitabxanası

5.     

Qazanbulaq  qəsəbə kitabxana  filialı

 

Qazanbulaq  qəsəbəsi

 

6.     

Qızılhacılı  qəsəbə kitabxana  filialı

7.     

Balakürd  kənd kitabxana  filialı

Balakürd  kəndi

8.     

Baxçakürd  kəndkitabxana  filialı

Baxçakürd  kəndi

9.     

Borsunlu  kənd  kitabxana  filialı

Borsunlu  kəndi

10.  

Buzluq  kənd kitabxana  filialı

Buzluq  kəndi

11.  

Faxralı  kənd kitabxana  filialı

Faxralı  kəndi

12.  

Goranlı  kənd kitabxana  filialı

Goranlı  kəndi

13.  

Hazırəhmədli  kənd kitabxana  filialı

Hazırəhmədli  kəndi

14.  

Xanqərvənd  kənd kitabxana  filialı

Xanqərvənd  kəndi

15.  

Xınalı  kənd kitabxana  filialı

Xınalı  kəndi

16.  

Xoylu  kənd kitabxana  filialı

Xoylu  kəndi

17.  

İrəvanlı kənd kitabxana filialı

İrəvanlı  kəndi

18.  

Qaradağlı  kənd kitabxana  filialı

Qaradağlı  kəndi

19.  

Qaraçinar  kənd kitabxana  filialı

Qaraçinar  kəndi

20.  

Qarqucaq  kənd kitabxana  filialı

Qarqucaq  kəndi

21.  

Qaramusalı  kənd kitabxana  filialı

Qaramusalı  kəndi

22.  

Qarapirimli  kənd kitabxana  filialı

Qarapirimli  kəndi

23.  

Meşəli  kənd kitabxana  filialı

Meşəli  kəndi

24.  

Məşədiqaralar  kənd kitabxana  filialı

Məşədiqaralar  kəndi

25.  

Muzdurlar  kənd kitabxana  filialı

Muzdurlar  kəndi

26.  

Nərimanlı  kənd kitabxana  filialı

Nərimanlı kəndi

27.  

Rus-Borisi  kənd kitabxana  filialı

Rus-Borisi  kəndi

28.  

Sarov  kənd kitabxana  filialı

Sarov  kəndi

29.  

Səfikürd  kənd kitabxana  filialı

Səfikürd  kəndi

30.  

Şadılı  kənd kitabxana  filialı

Şadılı kəndi

31.  

Şahməmmədli kənd kitabxana filialı 

Şahməmmədli  kəndi

32.  

Şəfəq  kənd kitabxana  filialı

Şəfəq  kəndi

33.  

Tap  kənd kitabxana filialı

Tap  kəndi

34.  

Tapqaraqoyunlu kənd kitabxana  filialı

Tapqaraqoyunlu  kəndi

35.  

1 №-li  Tatarlı  kənd kitabxana  filialı

Tatarlı kəndi

36.  

2 №-li  Tatarlı  kənd kitabxana  filialı

Tatarlı kəndi

37.  

Təklə  kənd kitabxana  filialı

Təklə  kəndi

38.  

Todan  kənd kitabxana  filialı

Todan  kəndi

39.  

Veyisli  kənd kitabxana  filialı

Veyisli  kəndi

40.  

1 №-li  Yeniyol  kənd kitabxana  filialı

Yeniyol  kəndi

41.  

2  №-li  Yeniyol  kənd   kitabxana  filialı

Yeniyol  kəndi

42.  

Yolqulular  kənd kitabxana  filialı

Yolqulular  kəndi

43.  

Cinli Zeynallı  kənd kitabxana  filialı

Cinli Zeynallı Zeynallı  kəndi

           

                                 

 

 

 

Keçidlər